Siirry sisältöön

Säätiö jakaa apurahoja kolmeen tarkoitukseen

Auramo-säätiö julistaa vuosittain haettavaksi apurahoja tutkimus-, kehittämis-, julkaisu- ja opetustoimintoimintaan, joka kohdistuu:

  • materiaalivirtojen kuljetukseen, varastointiin tai toimitusketjuun,
  • betonia käsittelevään materiaalitutkimukseen tai
  • partiojärjestön harjoittamaan johtajakoulutukseen.

Hakijana voi olla kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa, korkeakoulussa tai vastaavassa oppilaitoksessa tai tutkimuslaitoksessa toimiva opiskelija, tutkija, opettaja, työryhmä, oppilaitos tai tutkimuslaitos taikka partiojärjestö. Apurahoja ei myönnetä ammattikorkeakoulututkintoihin taikka alempaan korkeakoulututkintoon liittyvään opiskeluun tai opinnäytetyöhön.

Opinnäytetöissä yksittäisen apurahan suuruus voi olla enintään 5 000 euroa ylempiin korkeakoulututkintoihin liittyvissä tutkimuksissa ja 15 000 euroa väitöskirjatutkimuksissa.

Apurahaa haetaan täyttämällä tämän sivun alalaidassa oleva hakemuslomake ja lähettämällä se ohjeiden mukaisesti säätiöön. Hakuaika alkaa vuosittain heinäkuussa ja päättyy syyskuun viimeisenä perjantaina. Viimeisen hakupäivän jälkeen säätiölle saapuneita hakemuksia ei huomioida päätettäessä apurahoista.

Hakemuksen täyttöohje löytyy tämän sivun alalaidasta. Lisätietoja apurahoista antaa säätiön asiamies sähköpostitse.

Säätiön hallitus päättää kirjallisten hakemusten perusteella apurahojen jakamisesta säätiön syyskokouksessa, joka pidetään vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Hallitus ei perustele apurahojen jakopäätöksiä.

Kaikille apurahan hakijoille ilmoitetaan, onko hakijalle myönnetty apurahaa. Apurahat luovutetaan apurahan saajille apurahojen jakotilaisuudessa, joka pidetään yleensä marraskuun loppuun mennessä. Niille apurahan saajille, jotka eivät pääse apurahojen jakotilaisuuteen, maksetaan apuraha erikseen sovittavalla tavalla. Myönnetyt apurahat julkaistaan säätiön kotisivuilla, vuosikertomuksessa sekä hallituksen päättämällä muulla tavalla lehdissä taikka sähköisillä ilmoitustauluilla.

Apurahan saajan on annettava kirjallinen selonteko apurahalla saavutetuista tuloksista Auramo-säätiön hallitukselle vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä ja työn jatkuessa vuoden välein sen jälkeen. Säätiö voi periä maksetun apurahan takaisin, mikäli hyväksyttävää selvitystä saavutetuista tuloksista ei ole annettu säätiölle määräaikaan mennessä.

Auramo-säätiö toivoo, että säätiöltä saatu apuraha mainitaan kirjallisen työn, esimerkiksi opinnäytetyön, yhteydessä.

Ohje apurahalomakkeen täyttämiseen

Lue ja täytä hakemuksesi huolella ja liitä mukaan kaikki vaaditut liitetiedostot.

Täytä apurahahakemus kerralla valmiiksi. Hakemusta ei voi enää jälkikäteen täydentää. Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia. Varmista myös, että sinulla on toimiva Internet-yhteys. Tarkasta hakemuksesi huolella ja kun olet varmasti valmis, paina ”Lähetä”.

Mikäli haet apurahaa useampaan projektiin, täytä jokaisesta erillinen hakemus!

Laki velvoittaa apurahansaajaa ottamaan eläkevakuutuksen, mikäli työskentelyyn tarkoitettu apurahasi ylittää vuotuiseksi työtuloksi muunnettuna verottajan määrittelemän tason  ja on tarkoitettu vähintään neljä kuukautta kestävään tieteelliseen tai luovaan työskentelyyn. Vakuuttamisen hoitaa Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos. (ks. tarkemmin alla Yleistä apurahansaajan eläkevakuutuksesta).

Laki ei koske hankkeen kuluihin tai yhteisöille myönnettyjä apurahoja. Myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely ja ulkomaalaisen Suomessa tekemä apurahatyö kuuluvat tietyin ehdoin vakuutuksen piiriin.

Auramo-säätiö antaa Melalle ilmoitukset myöntämistään apurahoista. Se myös lähettää tiedot kaikista yli 1 000 euron apurahan saaneista verottajalle. Tieteellisen tutkimukseen, opintoihin ja luovaan työskentelyyn myönnetyt apurahat ovat taitelija-apurahaa vastaavaan määrään saakka verovapaita.

Lisätietoja sosiaaliturvasta löydät Melan sivuilta: Yleistä apurahansaajan eläkevakuutuksesta/ tai asiakaspalvelusta puh. 0294352660.

Verotuksesta saat lisätietoja osoitteesta: Apurahat

AURAMO-SÄÄTIÖN MYÖNTÄMÄT APURAHAT 2018

Palkintostipendit

Pinja Raitasuo, väitöskirja: Towards sustainable freigt transportation – Evidence from the logistics sector (3 000 euroa).

Laura Härkönen, pro gradu: Palvelukeskus osana globaalia hankinnan uudelleenorganisointia kansainvälisissä yrityksissä (1 500 euroa).

Ida Isoherranen, pro gradu: Drivers, values and sustainable operations in circular economy companies (1 500 euroa).

Teemu Ojala, diplomityö: Analyzing the air-entrainment of fresh concrete with an acoustic measurement system (1 500 euroa).

Tutkimusapurahat

Marika Eik ja Anna Antonova (7 000 euroa).

Jani Vilppo (5 000 euroa)

Partiojohtajakoulutus

Suomen Partiolaiset ry 40 000 euron

AURAMO-SÄÄTIÖN MYÖNTÄMÄT APURAHAT 2019

Palkintostipendit (1 500 euroa)

Toni Makkonen: Frost resistance of high-strength concrete with low air content.

Misa Bakajic & Alf Parv: Barries to closing waste loops in the European Union.

Eero Mört: 3PL-varastoinnin suorituskyvyn parantaminen verkkokaupan liiketoimintaympäristössä-

Tutkimusapurahat

Petri Kuusela väitöskirjatyöhön 15 000 euroa

Raghu KC väitöskirjatyöhön 6 000 euroa

Partiojohtajakoulutus

Suomen Partiolaiset ry 33 000 euroa

AURAMO-SÄÄTIÖN MYÖNTÄMÄT APURAHAT 2020

Palkintostipendit (1 500 euroa)

Pilvi Luukkanen, Moving on a whim – Customer value creation in maas

Hassan Ali Hassan Ahmed, Use of Electrical impedance spectroscopy for online monitoring of concrete compaction

Veera Valutie, Alkalikiviainesreaktio ja sen vaikutukset betonirakenteisiin

Hanna Rintala, Raw material blend optimization: Case company operating in process industry

Tutkimusapurahat

Amarachi Blessing Ezu, väitöskirjatyöhön 10 000 euroa

Jarno Föhr, väitöskirjatyöhön 10 000 euroa

Partiojohtajakoulutus

Suomen Partiolaiset ry 34 000 euroa

AURAMO-SÄÄTIÖN MYÖNTÄMÄT APURAHAT 2021

Palkintostipendit:

Susanna Kuosmanen, 1 000 euroa

Jouni Rissanen, 2 000 euroa

Kerttu Kaunisto, 1 000 euroa

Ali Akhodzada, 1 000 euroa

Pekka Aho, 1 000 euroa

Tapio Kajaste, 1 000 euroa

Tutkimusapurahat:

Jing Li, 5 000 euroa

Amarachi Ezu, 10 000 euroa

Harisankar Nellattukuzhi Sreenivasan, 3 000 euroa

Henri Kervola, 10 000 euroa

Adeolu Adediran, 5 000 euroa

Mostafa Yossef, 10 000 euroa

Partiojohtajakoulutus:

Suomen Partiolaiset ry, 30 000 euroa

AURAMO-SÄÄTIÖN 2022 MYÖNTÄMÄT APURAHAT

Palkintostipendit:

Niko Kotkavuo, 1 000 euroa

Anna Antonova, 2 000 euroa

Phuong Phanta, 1 000 euroa

Pinja Suomela, 1 000 euroa

Tutkimusapurahat:

Claire Traveres, 15 000 euroa

Anne Myllylä, 5 000 euroa

Adeolu Adediran,  5 000 euroa

Partiojohtajakoulutus:

Suomen Partiolaiset ry, 25 000 euroa