Etusivu

Taustaa

Organisaatio

Apurahat

Yhteystiedot

Linkkejä

Auramo-säätiö

Auramo-säätiö on betonilattiateknologian ja materiaalinsiirron piirissä elämäntyönsä tehneen teollisuusneuvos Hannu Auramon ja hänen vaimonsa Tuulikki Auramon perustama.

Säätiön tarkoituksena on tukea:

  • korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa, sekä
  • materiaalinkulun menetelmien ja laitteistojen kehittämiseen tähtäävää teknistä ja taloudellista tutkimusta valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti::

  • partiojärjestön harjoittamaa johtajakoulutustoimintaa partion kaikilla johtajatasoilla sekä jakamalla apurahoja kouluttajille ja koulutettaville että avustamalla valtakunnallista partiojärjestöä tarkoituksenmukaisen kurssi- ja leiripaikan ylläpitämisessä,
  • apurahoja jakamalla tai muutoin Suomessa ja kansainvälisesti tapahtuvaa teknistä ja taloudellista tutkimusta, joka kohdistuu materiaalivirtojen, kuljetusten, varastoinnin ja toimitusketjun sekä materiaalinkulkua varten rakennetun ympäristön sekä sen kehittämistä palvelevan betonin materiaalitutkimuksen, betonointimenetelmien ja laitteistojen kehittämiseen,
  • kohdassa b) tarkoitettujen tutkimusten kehitysvaiheiden pysyvää tallentamista ja niiden historian laatimista ja
  • vähäisessä määrin muulla vastaavalla tavalla.

 

© Auramo-säätiö 2004-2018